Scurt Istoric

Istorie Octombrie 29, 2014

Parohia cu hramul Sf. Nicolae este situată la mijlocul distanței dintre Târgu Frumos și Iași – 25 Km și face parte din Protopopiatul Iași III. Prima atestare a localității se face într-un document semnat de Radu Voievod la 25 mai 1617 (,,satul de la Podul Leloaiei”) în 1818 căpătând statutul de târg.

Prima biserică atestată, construită în 1837, din lemn, este distrusă de un incendiu, în anul 1880 în locul ei fiind construită una mai mare din cărămidă. Noua biserică a fost sfințită în 1882, în timpul preotului Andrei Lăzărescu și al primarului Neculai Gheorghiu. De-a lungul timpului a fost de mai multe ori reparată. În perioada 1994-2000 s-au realizat lucrări de extindere, consolidare și pictare a bisericii (dimensiunile bisericii: 25 metri lungime, 7 metri lățime, 18 metri înălțime). De la vechea biserică s-au mai păstrat catapeteasma de la sfârșitul sec. al 19 lea, un potir din anul 1902, folosit și în prezent de către preoți și o evanghelie de la începutul sec XX.

În data de 10 iunie 2001 biserica din Podu Iloaiei a fost sfințită de către actualul Patriarh al BOR, Daniel, pe atunci mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

În jurul bisericii se află un cimitir al eroilor din al doilea război Mondial cu un număr de aproximativ 600 de nume cunoscute plus o criptă cu osemintele a mai multor soldați necunoscuți căzuți.

În anul 2007 este ridicată o nouă casă de prăznuire care adăpostește și biblioteca parohială înființată încă din anul 1998. În prezent sunt înregistrați un număr de aproximativ 280 de cititori cu fișă de lectură care au de ales dintre 3100 de volume.